ขั้นที่ 1 คลิกที่

ขั้นที่ 2 คลิกที่ สมัครสมาชิกผ่าน Facebook (คุณต้องเข้าระบบของ facebook ไว้ด้วย)

ขั้นที่ 3 ระจะถามดังภาพ คลิก Okay หรือ ตกลง


หรือ

ขั้นที่ 4 ระบบจะถามดังภาพ คลิก Skip หรือ ข้าม

หรือ

ขั้นที่ 5 คลิกลิ้งค์ยืนยันตัวตนใน e-mail ที่คุณใช้สมัคร (สำคัญมากถ้าไม่ยืนยันตัวตนจะเข้าสู่ระบบไม่ได้)